ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζητά άδεια για τις εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ

🕔30/11/2016 09:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Άδεια διευκόλυνσης των εκλογέων για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ, ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπ. Παιδείας, με επιστολή προς τον υπουργό Κώστας Γαβρόγλου Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ, Κυρία Διευθύντρια, Με το υπ’ αριθ. Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγήθηκε άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των αιρετών τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της ειδικής αγωγής. Στο ίδιο πνεύμα και για την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας, παρακαλούμε όπως χορηγηθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους που θα προσέλθουν για την άσκηση του εκλογικούς τους δικαιώματος.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !