ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Υπόμνημα-αναφορά για τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών

🕔11/11/2016 01:43
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ Του «ΣΥΛΛΟΓΟY ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (Σ.Α.Ν.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αινείου αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. ΠΡΟΣ Τον Υπουργό , Έρευνας και Θρησκευμάτων κο. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 1) Τον Υφυπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων,κο.Δημήτριο Μπαξεβανάκη, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. 2) Την Διευθύντρια Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ. κα Καρδαμίτση Ευδοκία, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016 ----------------------- Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α) Με τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 τ. Α΄/11-5-2015) και συγκεκριμένα τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27, με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις-Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων», ορίστηκε ότι: «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !