«Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων»...Τροποποίηση Υ.Α.

🕔29/08/2016 18:27

Τροποποίηση της αριθ. ΥΑ 6114/Κ4/15-1-2015 ( 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.

ΥΑ 49493/Κ4/26-3-2015 (ΦΕΚ 210 ΥΟΔΔ), την αριθ. ΥΑ 95824/Κ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 474 ΥΟΔΔ) την αριθ. ΥΑ 29213/Κ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 92 ΥΟΔΔ) και την αριθ. ΥΑ 57750/Κ4/6-4-2016.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !