Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)...Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υ.Α.

🕔19/08/2016 16:55

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ, 46580/Γ1/18-3-2016 ( 900/Β/4-4-2016, ΑΔΑ Ψ7ΡΩ4653ΠΣ-227) Υπουργικής Απόφασης περί συγκρότησης του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !