Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.

🕔14/11/2016 20:44
Παν/μιο Θράκης
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - 6Λ9Δ46ΨΖΥ1-ΕΟΝ.pdf

14-11-2016 (shatzop)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !