Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.Σ.Δ.Ε & Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

🕔21/11/2016 17:30
Ανεξάρτητη Επικοινωνία Δασκάλων
Α. Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 361.22/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργικής Απόφασης, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή τους, με τη σύνθεση που
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !