Σύγκλητος Παν. Μακεδονίας: Στα Κολλέγια οδηγεί τους φοιτητές το Σχέδιο Νόμου για τα Μεταπτυχιακά

🕔01/10/2016 15:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου για τα Μεταπτυχιακά-Διδακτορικά και να ξεκινήσει περαιτέρω διάλογος με τα ΑΕΙ, ζητά η Σύγκλητος του Μακεδονίας με ομόφωνο ψήφισμα , διότι όπως υπογραμμίζει: 1. το νομοσχέδιο πλήττει βάναυσα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και 2. η εφαρμογή του θα προκαλέσει την αδυναμία λειτουργίας πολλών εκ των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, με τις παρακάτω αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: α) θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην εθνική οικονομία, β) θα πλήξει την ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ, λόγω αδυναμίας κάλυψης βασικών λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους, γ) θα επιφέρει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, καθώς θα χαθεί πλήθος υφιστάμενων θέσεων εργασίας, δ) θα επιτύχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ισχυρίζεται ότι επιδιώκει η ηγεσία του Υπουργείου, καθώς η αναμενόμενη αδυναμία λειτουργίας πολλών εκ των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πλήξει τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, οι οποίοι θα αναγκαστούν να κατευθυνθούν σε προγράμματα κολλεγίων με ακριβότερα δίδακτρα ή να ματαιώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, και ε) θα αναγκάσει τους έχοντες την οικονομική δυνατότητα να κατευθυνθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, επιτείνοντας το πρόβλημα της απώλειας νέων πτυχιούχων υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, ενώ επιπλέον πριμοδοτείται η χρηματοδότηση και η λειτουργία πανεπιστημίων του εξωτερικού με τα χρήματα του ελληνικού…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !