Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας την Τετάρτη19-10-2016 στις 6μμ στο 27ο ΔΣ Ιωαννίνων

🕔15/10/2016 14:46

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣΙωάννινα 7 – 10 – 2016
ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΑρ. Πρωτ.: 143
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προς:
Πληροφορίες: Παργανάς Κων/νοςΤα μέλη του
Τηλέφωνο: 6944585310

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης»

Το Δ.Σ.

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων, αντιλαμβανόμενο τη δυσλειτουργία του Ταμείου σε σχέση με τις ανάγκες των μελών του και θέλοντας να εξασφαλίσει την υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησή τους, προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού του.
Επειδή η τελευταία τροποποίηση πραγματοποιήθηκε το 1995 (πριν 21 χρόνια) και στο μεσοδιάστημα έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές τόσο στο τραπεζικό όσο και στο φορολογικό σύστημα της χώρας, κρίνεται απαραίτητο και προς το συμφέρον των μελών του να γίνουν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές στο καταστατικό.
Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. του Ταμείου συγκαλεί Γενική Συνέλευση Μελών την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00 στο 27οΔημ. Σχολείο Ιωαννίνων με θέμα: «Τροποποίηση καταστατικού».
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την εισήγηση επί του θέματος και αναμένουμε τις δικές σας προτάσεις – παρατηρήσεις στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:


Επικεφαλίδαηοποίαήταν:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
προτείνεται να γίνει :ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠ.Ε.
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.Άρθρο1τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν:
Ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ιωαννίνων από τους υπηρετούντες δασκάλους και Νηπιαγωγούς στο Νομό Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με την επωνυμία:
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
προτείνεται να γίνει:Ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας, ΕκπαιδευτικώνΠ.Ε. Νομού Ιωαννίνων από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο Νομό Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με την επωνυμία:
«ΤΑΜΕΙΟΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

2.Άρθρο2τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ιωαννίνων, είναι η οικονομική εξυπηρέτηση των μελών του με δάνεια και οικονομική ενίσχυση των εκ τούτων αναξιοπαθούντων.
προτείνεται να γίνει: Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Νομού Ιωαννίνων, είναι η οικονομική εξυπηρέτηση των μελών του μεοικονομική ενίσχυσηκαιέκτακταβοηθήματα των εκ τούτων αναξιοπαθούντων.

3.Αρθρο3παρ.1,2,4καιδιαγραφήτης3τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
α) Μέλη του (Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι.) εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ληφθεί μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης, όσοι και όσες συμπλήρωσαν το 22 έτος της ηλικίας τους και εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
και τις νομικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που υπηρετούν οργανικά σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων με τον όρο να είναι μέλη του Δασκαλικού Συλλόγου που ανήκει στη δύναμη των Συλλόγων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και
β) οι υπηρετούντες στο Νομό Ιωαννίνων Προϊστάμενοι Εκπ/σης και Γραφείων Π.Ε.
και Σχολικοί Σύμβουλοι με τον όρο να είναι μέλη Δασκαλικού Συλλόγου ως ανωτέρω.
γ) Μπορούν να είναι μέλη του Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. όσοι εξέρχονται από την υπηρεσία , εφόσον λάβουν σύνταξη και διαμένουν μόνιμα στο Νομό.
δ) Μέλος που διαγράφηκε με αίτησή του δεν αναγράφεται πριν περάσει διετία από τη διαγραφή του.
προτείνεται να γίνει:
Μέλη του (Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.) εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ληφθεί μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης:
α) Όσοι και όσες συμπλήρωσαν το 22 έτος της ηλικίας τους και εφ’ όσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νομικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι ΕκπαιδευτικοίΠ.Ε.που υπηρετούν οργανικά σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων με τον όρο να είναι μέλη του Δασκαλικού Συλλόγου που ανήκει στη δύναμη των Συλλόγων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και
β) οι υπηρετούντες στο Νομό ΙωαννίνωνΔ/ντέςΕκπ/σης και Σχολικοί Σύμβουλοι με τον όρο να είναι μέλη Δασκαλικού Συλλόγου ως ανωτέρω.
γ) Μέλος που διαγράφηκε με αίτησή του δεν αναγράφεται πριν περάσει διετία από τη διαγραφή του.
Αρθρο5παρ.1τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Διαγραφή μέλους, γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Όταν το μέλος το ζητήσει ή μετατεθεί σε άλλη θέση εκτός Νομού Ιωαννίνων ή παύσει να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ταμείο για έναέτος.
προτείνεται να γίνει :
Διαγραφή μέλους, γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Όταν το μέλος το ζητήσει ή μετατεθεί σε άλλη θέση εκτός Νομού Ιωαννίνων ή
παύσει να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ταμείο για έναέτοςήσυνταξιοδοτηθεί.
Αρθρο6παράγραφοι2,3,5,7καιδιαγραφήτης1 τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν:
α) Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει :
1- Κατά την εγγραφή του, ως δικαίωμα εγγραφής δραχμές χίλιες(1.000).
2-Εισφορά που θα καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις από δραχμές 1.000.
Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
β) Το μέλος που διαγράφεται ύστερα από αίτησή του, δικαιούται μέσα σ ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης διαγραφής του να λάβει από το Ταμείο το 90% των εισφορών του.
γ) Το ανωτέρω ποσό του προηγουμένου εδαφίου, εγγράφεται ως έσοδο του Ταμείου και δεν επιστρέφεται στο δικαιούχο εάν δεν ζητηθεί μέσα σ’ ένα χρόνο από το διαγραφόμενο μέλος.
δ) Μέλος διαγραφόμενο πριν την παρέλευση έτους από της εγγραφής του χάνει το δικαίωμα επιστροφής της ετήσιας εισφοράς.
ε) Οι διαγραφόμενοι λόγω μετάθεσης από το Νομό Ιωαννίνων ή απολύσεως ή παραιτήσεως ή λόγω θανάτου, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό των εισφορών τους και το ποσό που αναλογεί από την ετήσια κατανομή κερδών.
στ) Στην περίπτωση θανάτου μέλους του Σωματείου καταβάλλεται ειδική βοήθεια στην οικογένειά του η οποία αποφασίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.
ζ) Μέλος που δανειοδοτήθηκε ή έλαβε βοήθημα και διαγράφεται με αίτησή του δεν μπορεί να εισπράξει τις εισφορές της παραγρ. β΄ εάν δεν περάσει 2/ετία από την ημέρα που εξόφλησε το δάνειο ή εισέπραξε το βοήθημα.
προτείνεται να γίνει :
α) Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει :
Εισφορά που θα καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις από ευρώ 25.
Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
β) Το μέλος που διαγράφεται ύστερα από αίτησή του, δικαιούται μέσα σ’ ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης διαγραφής του να λάβει από το Ταμείο το 80% των εισφορών του.
γ) Το ανωτέρω ποσό του προηγουμένου εδαφίου, εγγράφεται ως έσοδο του Ταμείου και δεν επιστρέφεται στο δικαιούχο εάν δεν ζητηθεί μέσα σεδύοχρόνια από το διαγραφόμενο μέλος.
δ) Μέλος διαγραφόμενο πριν την παρέλευση έτους από της εγγραφής του χάνει το δικαίωμα επιστροφής της ετήσιας εισφοράς.
ε) Οι διαγραφόμενοι λόγω απολύσεωςή λόγω θανάτου, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό των εισφορών τους και το ποσό που αναλογεί από την ετήσια κατανομή κερδών.
στ) Στην περίπτωση θανάτου μέλους του Σωματείου καταβάλλεται ειδική βοήθεια στην οικογένειά του η οποία αποφασίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.
ζ) Μέλος που έλαβε οικονομική ενίσχυση ή βοήθημα και διαγράφεται με αίτησή του δεν μπορεί να εισπράξει τις εισφορές της παραγρ. β΄ εάν δεν περάσει 2/ετία από την ημέρα που εξόφλησε την οικονομικήενίσχυση ή εισέπραξε το βοήθημα.

Άρθρο9παράγραφοι1και2τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν:

Πόροι του Ταμείου είναι:
1.Τα ποσά που καταβάλλονται από τα μέλη για δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια τακτική συνδρομή των μελών.
2 .Οι κρατήσεις που εισπράττονται σε ύψος 3% από τα χορηγούμενα δάνεια
προτείνεται να γίνει :
Πόροι του Ταμείου είναι:
1. Τα ποσά που καταβάλλονται από τα μέλη για την ετήσια τακτική συνδρομή τους.
2. Οι κρατήσεις που εισπράττονται σε ύψος 3% από τις χορηγούμενες οικονομικέςενισχύσεις.
Aρθρο10παράγραφοι1,2,3,4καθώςκαιπροσθήκη7ηςπαραγράφουτουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Άρθρο 10ο
Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. κατανέμονται όπως παρακάτω:
α) Το 90% των καταβαλλομένων εισφορών αποτελεί την ατομική μερίδα κάθε μέλους.
β) Το 10% των καταβαλλομένων εισφορών, οικ. κρατήσεις του 3% από τα παρεχόμενα δάνεια, τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, τα έσοδα από τα διατιθέμενα έντυπα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο αποτελούν τα ακαθάριστα κέρδη του Ταμείου.
Από τα έσοδα αυτά αφαιρούνται τα γενικά έξοδα του Ταμείου, εκείνο δε που απομένει αποτελεί τα καθαρά κέρδη του Ταμείου για κάθε διαχειριστική περίοδο.
γ) Από τα καθαρά αυτά κέρδη αφαιρείται ποσοστό 10% για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου το οποίο ουδέποτε διανέμεται, κατανέμεται ή διατίθεται.
δ) Τα καθαρά κέρδη που απομένουν κατανέμονται ισομερώς στη μερίδα εκάστου μέλους στα ήδη εγγεγραμμένα από το προηγούμενο οικονομικό έτοςμέλη.
καιγίνεται :
Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. κατανέμονται όπως παρακάτω:
α) Το 80% των καταβαλλομένων εισφορών αποτελεί την ατομική μερίδα κάθε μέλους.
β) Το 20% των καταβαλλομένων εισφορών, οικ. κρατήσεις του 3% από τις παρεχόμενες οικονομικέςενισχύσεις,τα έσοδα από τα διατιθέμενα έντυπα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο αποτελούν τα ακαθάριστα κέρδη του Ταμείου.
Από τα έσοδα αυτά αφαιρούνται τα γενικά έξοδα του Ταμείου, εκείνο δε που απομένει αποτελεί τα καθαρά κέρδη του Ταμείου για κάθε διαχειριστική περίοδο.
γ) Από τα καθαρά αυτά κέρδημπορεί αφαιρείται ποσόμεαπόφασητουΔ.Σ. για τη δημιουργίακαισυντήρηση αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου το οποίο μέροςτουαποθεματικούσεποσοστόπουδενθαυπερβαίνειτο50%τουόλουποσούμεαπόφασητων 2/3τωνμελώνΓενικήςΣυνέλευσηςπουβρίσκεταισεαπαρτία,μπορείναδιανεμηθείκαιναδιατεθεί.
δ) Τα καθαρά κέρδη που απομένουνείτε κατανέμονται ισομερώς στη μερίδα εκάστου μέλους στα ήδη εγγεγραμμένα από το προηγούμενο οικονομικό έτος μέληείτεαξιοποιούνταισεδραστηριότητεςανταποδοτικούχαρακτήρα.
ε) Η διαχείριση του Ταμείου γίνεται από το Δ.Σ. με βάση ετήσιο προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί από τη Γεν. Συνέλευση.
στ) Τα χρηματικά ποσά του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. που δεν βρίσκονται σε κίνηση, καταθέτονται σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια.
ζ) ΤαμέλητουΤαμείουπουσυνταξιοδοτούνταικαιετίμησαντοΤαμείοπλέοντης10ετίαςωςμέλη,λαμβάνουνωςεπιβράβευσηποσοστό10%επιπλέονεπίτουποσούπουδικαιούνταιαπότηδιαγραφή – επιστροφήεισφορών.

Άρθρο12παράγραφος1τηςοποίαςτοπεριεχόμενοήταν:
ΚατάτηνΓεν.ΣυνέλευσητουΓενάρηκιαφούπεριέλθει2ετίαγίνονταιαρχαιρεσίεςγιατηνανάδειξηΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιΕλεγκτικήςΕπιτροπής.
προτείνεται να γίνει:
Κατά την Τακτική Γεν. Συνέλευση κι αφού παρέλθει 2ετία γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Άρθρο13παράγραφος2του οποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αφού αναλαμβάνει τα καθήκοντά της τοποθετεί επάνω στο τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται με ισπανικό κερί.
προτείνεται να γίνει :
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αφού αναλαμβάνει τα καθήκοντά της τοποθετεί επάνω στο τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αφού αναλαμβάνει τα καθήκοντά της τοποθετεί επάνω στο τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται.
Άρθρο15διαγραφήτης3ηςπαραγράφουκαιτροποποίησητης8ηςτουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :

γ) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών του Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του Ταμείου της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων, βοηθοί ταμία, στους οποίους αναθέτονται ορισμένες υπηρεσίες π.χ. εισπράξεις, πληρωμές, διανομές και προμήθειες διαφόρων ειδών κ.λ.π. Οι βοηθοί ταμία μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
η) Μπορεί το Δ.Σ. να διορίσει ειδικούς Γραμματείς, λογιστές και αποθηκάριους από τα μέλη του Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. ή από μη μέλη, με αποζημίωση για την εργασία τους, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και υπάρχει έγκριση Γεν. Συνέλευσης. Η εργασία τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί και τον έλεγχο.
προτείνεται να γίνει :
ζ) Μπορεί το Δ.Σ. να διορίσει ειδικούς Γραμματείς, λογιστές και αποθηκάριους από τα μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. ή από μη μέλη, με αποζημίωση για την εργασία τους, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Η εργασία τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί και τον έλεγχο.
Αρθρο16παράγραφος4τοπεριεχόμενοτουοποίουήταν :
4.- Η χορήγηση δανείων στα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
προτείνεται να γίνει :
4.- Η χορήγηση οικονομικώνενισχύσεων στα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης
Άρθρο18παράγραφος1,και3 καιδιαγραφήτηςπαραγράφου2 τοπεριεχόμενοτουοποίουήταν :
Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης καθώς και το Μητρώο ΜελώνΥποβάλλει κάθε εξάμηνο, ύστερα από την είσπραξη των συνδρομών στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους.
Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.
προτείνεται να γίνει:
Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου καθώς και το Μητρώο Μελών.Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.
Άρθρο19τροποποίησηπαραγράφων1,2,4,5και 6τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Ο Ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή αυτού που εισπράττει, τις δύο εξαμηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Ταμείου (Σωματείου), ειδικά δε τις εισφορές των μελών μπορούν να τις εισπράξουν οι εκκαθαριστές με βάση συγκεντρωτικές τριπλότυπες καταστάσεις.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται ύστερα από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. υπογράφονται δε από τον ίδιο τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του σωματείου.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε χρηματική απώλεια ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλες τις εισπράξεις του σωματείου, δικαιούται όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 20.000 για επείγουσες δαπάνες του σωματείου.
Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γίνεται από τον Ταμία ύστερα από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό ), και της περιουσίας του σωματείου.
προτείνεται να γίνει:
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή αυτού που εισπράττει, τις δύο εξαμηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Ταμείου (Σωματείου), ειδικά δε τις εισφορές των μελών μπορούν να τις εισπράξουν οι εκκαθαριστές με βάση συγκεντρωτικέςκαταστάσεις.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή ύστερα από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ.
Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο του δικαιούχου.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε χρηματική απώλεια ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στην Τράπεζαόλες τις εισπράξεις του σωματείου, δικαιούται όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 2.000ευρώ για επείγουσες δαπάνες του σωματείου.
Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τονΠρόεδροήτον Ταμία ύστερα από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα,τηρείταλογιστικάβιβλίατηςδιαχείρισης στο τέλος δε του χρόνου υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό ), και της περιουσίας του σωματείου.
Υποβάλλεικάθεεξάμηνο,ύστερααπότηνείσπραξητωνσυνδρομών,στοΔ.Σ.λεπτομερήκατάστασητωνμελώνπουκαθυστερούντιςυποχρεώσειςτους.

Άρθρο21τροποποίησητηςεπικεφαλίδαςκαιτωνπαραγράφων7,8,9,11και13καιδιαγραφήτωνπαραγράφων6,10και12τοπεριεχόμενοτουοποίουήταν :

Από το Δ.Σ. τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
1.- Βιβλίο αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεως.
2.- Βιβλίο παράδοσης και παραλαβής του Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι.
3.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Βιβλίο Μητρώου Μελών.
5.- Βιβλίο Ταμείου.
6.- Βιβλίο ατομικών μερίδων.
7.- Βιβλίο αποδείξεων είσπραξης εσόδων ταμείου.
8.- Βιβλίο αποδείξεων πληρωμής εξόδων.
9.- Βιβλίο αποδείξεων χορήγησης δανείων.
10.- Βιβλίο αποδείξεων επιστροφής καταβληθέντων εισφορών.
11.- Βιβλίο χορηγούμενων βοηθημάτων.
12.- Βιβλίο Δανείων.
13.- Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων Τράπεζας ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
14.- Βιβλίο πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
15.- Βιβλίο Απολογισμών και Προϋπολογισμών Ταμείου.
προτείνεται να γίνει :
Από το Δ.Σ. τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: (έντυπαήσεηλεκτρονικήμορφή).
1.- Βιβλίο αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεως.
2.- Βιβλίο παράδοσης και παραλαβής του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.
3.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Βιβλίο Μητρώου Μελών.
5.- Βιβλίο Ταμείου.
6.- Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης εσόδων ταμείου.
7.- Μπλοκ αποδείξεων πληρωμής εξόδων.
8.- Βιβλίο αποδείξεων χορήγησης οικονομικώνενισχύσεων.
9.- Βιβλίο χορηγούμενων βοηθημάτων.
10.- Βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων Τράπεζας.
11.- Βιβλίο πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
12.- Βιβλίο Απολογισμών και Προϋπολογισμών Ταμείου.

Άρθρο25τροποποίησητηςεπικεφαλίδαςκαθώςκαιτροποποίησητωνπαραγράφων1,2,3,4και5καιδιαγραφήτωνπαραγράφων6,7και8τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
ΔΑΝΕΙΑ
Άρθρο25ο
α.- Χορηγούνται από το Ταμείο με ενέργειες του Δ.Σ. στα μέλη του Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. δάνεια ποσού ίσου με τα 2/3 του χρηματικού υπολοίπου του προηγούμενου οικονομικού έτους, τα οποία εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.
Για δάνεια μεγαλύτερα του ανωτέρου ποσού απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
Δάνεια χορηγούνται :
1.- Στην περίπτωση γάμου μέλους ή μέλους της οικογένειάς του.
2.- Στην περίπτωση που θέλει να αντιμετωπίσει έξοδα σπουδών των παιδιών του, που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή αντιμετωπίζει πολυδάπανη ασθένεια μέλους της οικογένειάς του.

3.- Στην περίπτωση που αγοράζει ή χτίζει πρώτη κατοικία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4.- Σε κάθε άλλη περίπτωση την οποία ήθελε ορίσει η Γεν. Συνέλευση των μελών ή το μέλος που ζητάει δάνειο δικαιολογήσει με επιχειρήματα την αναγκαιότητα χορήγησης του δανείου.
β.- Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν δάνεια σε κανένα μέλος που το ποσό τους υπερβαίνει το καθορισμένο από την Γεν. Συνέλευση, αν δεν έχει εξοφλήσει το προηγούμενο δάνειο ή με τη χορήγηση του νέου δανείου η συνολική διάρκεια εξόφλησης ξεπερνά τις (4) τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις.
γ.- Για κάθε δάνειο που χορηγείται γίνεται προκαταβολικά κράτηση υπέρ του Ταμείου ποσοστού 3%, το οποίο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
δ.- Για το ποσό του δανείου που χορηγείται ο ενδιαφερόμενος υπογράφει απόδειξη ανάληψης δανείου, η οποία παραμένει στο αρχείο σε ιδιαίτερο φάκελο του δανειζόμενου και επιστρέφεται στον ίδιο μη έχοντας το Ταμείο το δικαίωμα να κάμει χρήση αυτής της δήλωσης παρά μόνο για τη διεκδίκηση των χρημάτων και εξουσιοδότηση προς τον εκκαθαριστή αποδοχών του, βάσει των οποίων γίνεται η εξόφληση του δανείου.
ε.- Μέλος που απέδειξε κακοπιστία και δολιότητα κατά την εξόφληση των οφειλομένων δανείων καταγγέλλεται στα δικαστήρια και στις προϊστάμενες αρχές και διαγράφεται από το Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. και δεσμεύεται το ποσό της ατομικής μερίδας του μέχρι την εξόφληση των χρεών του.
στ.- Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προεξοφλεί με ελεύθερη εκτίμηση των αναγκών στο μέλος του Ταμείου τις αποδοχές ενός μισθού του, με προμήθεια 1%.
ζ.- Δεν δύναται να δανειοδοτηθεί μέλος του Ταμείου πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) έτους από της εγγραφής του.
Εξαιρούνται όσοι γράφονται μέλη αμέσως μετά τη μετάθεσή τους ή απόσπασής τους, για πρώτη φορά, στο Νομό Ιωαννίνων.
προτείνεται να γίνει :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Άρθρο25ο
α.- Χορηγούνται από το Ταμείο με ενέργειες του Δ.Σ. στα μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. χρηματικάποσάίσαμεταέσοδατουτρέχοντοςοικονομικούέτους τα οποία εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.
Οικονομικέςενισχύσεις χορηγούνταισταμέληύστερααπόαίτησήτουςέωςτουποσούτων2.000ευρώανάμέλος :
1.- Στην περίπτωση γάμου μέλους ή μέλους της οικογένειάς του.
2.- Στην περίπτωση που θέλει να αντιμετωπίσει έξοδα σπουδών των παιδιών του, που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή αντιμετωπίζει πολυδάπανη ασθένεια μέλους της οικογένειάς του.
3.- Στην περίπτωση που αγοράζει ή χτίζει πρώτη κατοικία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4.- Σε κάθε άλλη περίπτωση την οποία ήθελε ορίσει η Γεν. Συνέλευση των μελών ή το μέλος που ζητάει οικονομικήενίσχυση δικαιολογήσει με επιχειρήματα την αναγκαιότητα χορήγησης τηςοικονομικήςενίσχυσης.
β.- Δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί οικονομικήενίσχυση σε κανένα μέλος , αν δεν έχει εξοφλήσει την προηγούμενη οικονομικήενίσχυση ή με τη χορήγηση της νέαςη συνολική διάρκεια εξόφλησης δενμπορεί να ξεπερνά τις (24) μηνιαίες δόσεις.
γ.- Ταενλόγωποσάπροέρχονταιαπότιςήδηκαταβληθείσεςεισφορέςτωνμελών. Για κάθε οικονομικήενίσχυση που χορηγείται γίνεται προκαταβολικά κράτηση υπέρ του Ταμείου ποσοστού 3%, το οποίο μπορεί να τροποποιείταιμε απόφαση της Γεν. Συνέλευσηςκαιτοοποίοθαδιατίθεταιγιατυχόνμελλοντικήδιοργάνωσηεκδηλώσεων.
δ.- Για το ποσό της οικονομικήςενίσχυσης που χορηγείται ο ενδιαφερόμενος υπογράφει απόδειξη ανάληψης οικονομικήςενίσχυσης, η οποία παραμένει στο αρχείο σε ιδιαίτερο φάκελο του λαμβάνοντοςτηνενίσχυση και επιστρέφεται στον ίδιο μη έχοντας το Ταμείο το δικαίωμα να κάμει χρήση αυτής της δήλωσης παρά μόνο για τη διεκδίκηση των χρημάτων και εξουσιοδότηση προς τον εκκαθαριστή αποδοχών του, βάσει των οποίων γίνεται η εξόφληση της ενίσχυσης.
ε.- Μέλος που απέδειξε κακοπιστία και δολιότητα κατά την εξόφληση των οφειλομένωνδιαγράφεται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. και δεσμεύεται το ποσό της ατομικής μερίδας του μέχρι την εξόφληση των χρεών του.
Άρθρο27τροποποιείταιτουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Το Ταμείο έχει σφραγίδα που φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης 1989 και γύρω τις λέξεις : ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
προτείνεται να γίνει :
Το Ταμείο έχει σφραγίδα που φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης 1989 και γύρω τις λέξεις : ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Άρθρο28τροποποιείταιηπαράγραφος1τοπεριεχόμενοτουοποίουήταν :
Οι Γεν. Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις γίνονται μία φορά το χρόνο το μήνα Ιανουάριο.
προτείνεται να γίνει :
Οι Γεν. Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις γίνονται μία φορά το χρόνο το πρώτοδίμηνοεκάστουέτους.
Άρθρο30τροποποιείται ηπαράγραφος1τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Κατά την τακτική Συνέλευση του μήνα Ιανουαρίου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του περασμένου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που αναφέρεται στον έλεγχο που πραγματοποίησε. Ύστερα η Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.
προτείνεται να γίνει :
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευσηλογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του περασμένου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που αναφέρεται στον έλεγχο που πραγματοποίησε. Ύστερα η Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.
Άρθρο31τροποποιείταιηπαράγραφος3τουοποίουτοπεριεχόμενοήταν :
Στην περίπτωση που διαλυθεί το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η δε απομένουσα περιουσία σε χρήματα,
κινητά ή ακίνητα περιέχονται στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων στον οποίο παραδίνεται και το αρχείο.

προτείνεται να γίνει :
Στην περίπτωση που διαλυθεί το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η δε απομένουσα περιουσία σε χρήματα, κινητά ή ακίνητα περιέχονται στο Σύλλογο ΕκπαιδευτικώνΠ.Ε. Ν. Ιωαννίνων στον οποίο παραδίνεται και το αρχείο.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !