Σεμινάριο «Ελληνικές Κλίμακες Νοημοσύνης WISC-III»

🕔20/10/2016 19:18

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Εφήβου Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Ελληνικές Κλίμακες Νοημοσύνης WISC-III»

Στόχος σεμιναρίου:

Η εκπαίδευση στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιού και εφήβου με τη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των Ελληνικών Κλιμάκων Νοημοσύνης WISC-III.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την ικανότητά τους μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση (κλινικών ή εθελοντικών) περιστατικών των ίδιων και της εκπαιδεύτριας.

Συμμετέχοντες:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • ψυχολόγους με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Ειδικούς παιδαγωγούς
  • Εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Ψυχολόγους
  • Σε επαγγελματίες του χώρου της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και επάρκεια στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των Ελληνικών Κλιμάκων Νοημοσύνης WISC-III

Διάρκεια:

Σάββατο: 19/11/2016 (10.00-17.00)
Κυριακή: 20/11/2016 (10.00-17.00)

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου «Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος» (Μυτιλήνης 8Β, Μαρούσι)

Κόστος συμμετοχής: 330 ευρώ

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α)

Δηλώσεις συμμετοχής στο email: seminaria.athina@outlook.com (Τηλ. 6973 687770)

Περιεχόμενο:

Ορισμός της έννοιας της νοημοσύνης
Βασικές στατιστικές έννοιες σχετικές με την εκτίμηση της νοημοσύνης
Χρόνος και τρόπος χορήγησης των δοκιμασιών νοημοσύνης
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
Η τεχνική της χορήγησης του WISC-III με εξάσκηση και επαφή με το υλικό του τεστ και τον Οδηγό Εξεταστή
Βαθμολόγηση των Κλιμάκων
Η συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τον/την εξεταζόμενο/η και τους γονείς
συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης
Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η εκπαίδευση γίνεται από την ομάδα του καθηγητή Ι.Ν.Παρασκευόπουλου.

Διοργάνωση:

Χορηγός επικοινωνίας:

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !