Σ/Ν του υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

🕔28/07/2016 01:38
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχέδιο νόμου του υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. To εν λόγω σχέδιο νόμου εκτός των διατάξεων της ελληνόγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση Στην ενότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έχουν ενταχθεί ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσει ςκαταγγελίας της σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να προβαίνουν σε αναιτιολόγητες και χωρίς περιορισμούς καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εφόσον η παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλησης συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χορηγούν, άλλωστε, ισότιμους ως προς τα δημόσια τίτλους σπουδών, με ευθύνη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που διενεργούν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και τις λοιπές ενδοσχολικές διαδικασίες και τους υπογράφουν. Επίσης, με άλλες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας θα υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !