Σ.Ε.Π.Ε. "Ο Θουκιδίδης" : Προσμέτρηση της ώρας σίτισης σε όλους τους εκπαιδευτικούς

🕔14/10/2016 16:38

Στην Υπουργική Απόφαση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1 αναφέρεται για τη σίτιση ως εξής : «Η ώρα του φαγητού - χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.»Έτσι ,αυτή η διδακτική ώρα προσμετράται στον υπεύθυνο ολοήμερου της ημέρας και όχι στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην σίτιση. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο ,ούτε φετινό.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια του Υπουργείου να καταστρατηγήσει, για άλλη μια φορά, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, απαντάμε με μαζικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας , σύμφωνα με τη θέση του ΔΣ αλλά και του κλάδου, καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν απόφαση να προσμετρούν ως διδακτική ώρα την ώρα της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς των ολοήμερων τμημάτων που λειτουργούν σε κάθε σχολείο .Να διαμορφώσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και την κατανομή των ωρών της σίτισης σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων που ανά ώρα λειτουργούν στο ολοήμερο, όπως και τον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών. Τα δε προγράμματα να προωθούνται για θεώρηση, όπως προβλέπεται.(Υπάρχει και ανακοίνωση της ΔΟΕ).

read more

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !