Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

🕔13/10/2016 11:45
filologikos-istotopos.gr
Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχουν επαυξημένες δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησης με τρόπους που βελτιώνουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές οποιασδήποτε βαθμίδας και αντικειμένου θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να χειρίζονται την εκπαιδευτική τεχνολογία.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !