Ψηφιακές δεξιότητες για προώθηση της απασχολησιμότητας σε τομείς καινοτομίας

🕔02/06/2016 13:26
sch Νέα της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής GrandCoalitionforDigitalJobsη οικονομία της γνώσης αναμένεται να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Πάνω από 90% των επαγγελμάτων αναμένεται να απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Την ίδια στιγμή αναμένεται να υπάρξει έλλειψη 900.000 επαγγελματιών στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και σε τομείς που τη χρησιμοποιούν. Σύμφωνα πάλι με το GrandCoalitionforDigitalJobsγια κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται σε τομείς καινοτομίας άλλες πέντε θέσεις δημιουργούνται στην ευρύτερη οικονομία. Την ίδια στιγμή 100mάτομα στην Ευρώπη βρίσκονται σε κίνδυνο «ψηφιακού αποκλεισμού». Παράλληλα, αναμένεται να χαθούν 16mθέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων στην Ευρώπη σε μια οικονομία που απαιτεί υψηλές δεξιότητες. Πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η NewSkillsforNewJobsκαι η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη υπογραμμίζουν την ανάγκη της σύνδεσης των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσα από επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση με τις επαγγελματικές απαιτήσεις κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Γίνεται φανερό ότι μαθητές που δεν έχουν ικανοποιητικές ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν επαγγελματικά στο μέλλον. Άτομα με χαμηλές δεξιότητες που μέχρι στιγμής μπορεί να ελκύονται από θέσεις εργασίας με χαμηλές απαιτήσεις σε προσόντα στο μέλλον πιθανόν να αντιμετωπίσουν αυξημένες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα καθώς αυξάνεται η ζήτηση για υψηλά προσόντα για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Η ανεργία ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής περιθωριοποίησης μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ένταξη ενός ατόμου και την ενεργή συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !