Προτάσεις διδακτικών ενοτήτων Ε΄-Στ΄ Δημοτικού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

🕔07/11/2016 10:50

Ε΄

Αγγλικά: Ready for action

Eικαστικά: Ο κόσμος μας

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων: Εμείς και η φύση

Γεωγραφία: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Γλώσσα: Ο φίλος μας το περιβάλλον, Τα ζώα που ζουν κοντά μας

Θρησκευτικά: Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον
Φυσική: Ενέργεια
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις


Στ΄ Δημοτικού
Αγγλικά: Εarth Day, everyday

Eικαστικά: Ο κόσμος μας

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων: Εμείς και η φύση

Γεωγραφία: Το φυσικό περιβάλλον

Μαθηματικά: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Φυσική: Ενέργεια, Φυτά , Ζώα, Οικοσυστήματα

Μουσική: Ο ήχος της θάλασσας

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Παγκόσμια προβλήματα, Τα δικαιώματα του παιδιού

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !