Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια - Αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

🕔06/02/2016 12:08

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωκράτης Κουγέας

Περίληψη: Πρόταση προς συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !