Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.

🕔16/09/2015 16:28
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης των ωφελούμενων στην Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.», όσοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !