Προσωρινός πίνακας µεταθέσεων – τοποθετήσεων σε εναποµείναντα κενά εκπαιδευτικών που έµειναν εκτός προτίµησης στην περιοχή Β΄ Θεσ/νίκης της ∆.∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης

🕔28/07/2016 16:06
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Προσωρινός µεταθέσεων – τοποθετήσεων σε εναποµείναντα κενά εκπαιδευτικών που έµειναν εκτός προτίµησης στην περιοχή Β΄ Θεσ/νίκης της ∆.∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !