Πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

🕔31/12/2016 14:14
Διορισμός Εργασία
Η Συνέλευση (συν. 15-12-2016) του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22.9.2016 (ΑΔΑ: Ω3454653ΠΣ-1Ε2) και την από 18.10.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο μας 1 πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !