Προσλήψεις ΕΒΠ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

🕔11/10/2016 20:54
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε τα με αρ.πρωτ.6838/11-10-2016 και 6839/11-10-2016 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν στην Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !