Προσλαμβάνονται 571 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1998

🕔10/10/2016 18:49
Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΓ/2016 που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα. ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !