Πρόσκληση σε επιμορφωτικό εισαγωγικό διήμερο σεμινάριο με θέμα «Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία» στις 25&26-11-2016 στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας

🕔07/11/2016 13:54
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για κπε ελευσινας

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Β΄ Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει διήμερο εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις 25-26/11/2016 με θέμα: «Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία». Η αναλυτική περιγραφή και το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 80/7-11-2016 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 20 εκπαιδευτικοί (10 τακτικοί και 10 αναπληρωματικοί αυτών). Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που:-Δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
-Προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 13.30 μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας http://tinyurl.com/kpeeleusinaseisagogiko
Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν, θα αποσταλούν οδηγίες πρόσβασης στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 10135/7-11-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !