Πρόσκληση Μουσικών αναπληρωτών - ωρομισθίων για υποβολή αιτήσεων σχολικού έτους 2016-2017

🕔14/07/2016 15:22
Μαγνησίας

α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2016-2017
β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

14-07-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113776/E2/12-07-2016 (Φ.Ε.Κ. 2176/13.07.2016 τ.Β΄ ΑΔΑ: 7ΧΣΗ4653ΠΣ-ΡΜ5) Υπουργική Απόφαση καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και τους εμπειροτέχνες ιδιώτες ΕΜ16 να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-17.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 14-07-2016 έως και 19-07-2016.


Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).


Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικές οδηγίες.


Στη ΔΔΕ Μαγνησίας προσέρχονται μόνο

α) Όσοι εκπαιδευτικοί εγγράφονται για πρώτη φορά ως αναπληρωτές και χρειάζεται να γίνει επικύρωση των στοιχείων τους (κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο)

β) Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το σχ. έτος 2012-2013 και μετά (κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο)

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση από το σχ. έτος 2012-2013 και μετά και χρειάζεται να προσκομίσουν νέα έγγραφα και δικαιολογητικά για τυχόν αλλαγή των υπαρχόντων στοιχείων τους

Όσοι υποψήφιοι αναπληρωτές αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτά αφορούν τις αιτήσεις αναπληρωτών 2016-2017.


ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 8.00-13.30 στον 6ο όροφο
Ταχ. Δ/νση: Χείρωνος και Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου
Τ.Κ. 38221

e-mail : mail@dide.mag.sch.gr

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !