Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

🕔05/10/2016 08:38
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε την με Αρ.Πρωτ. 161729/E2 /30-9-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:Συμπλήρωση της αριθμ.

112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ. Β΄/11-7-2016) υ.α. «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !