Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

🕔22/07/2016 19:14
Εκπ/ση Διά Βίου Μάθηση

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ30] για την προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 616 KB)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ30] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 616 KB)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ30] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 614 KB)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ30] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 612 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !