Πρόσκληση για υποβολή εργασιών ΣΤΟ 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ (Κρήτη-Χανιά-Πλατανιάς)

🕔15/06/2016 23:24
Περί Μαθηματικών
«Μαθηματικά,Θεμέλιοτηςανθρώπινηςσκέψης»

ΘεματικέςΕνότητες

1. ΔιδασκαλίατωνΜαθηματικώνστηνΠρωτοβάθμιαΕκπαίδευση
2. ΔιδασκαλίατωνΜαθηματικώνστηΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση
3. ΜετάβασηαπότοΛύκειοστοΠανεπιστήμιο
4. ΈρευνασταΜαθηματικάκαι τιςΕφαρμογέςτους
5. ΙστορίακαιΦιλοσοφίατωνΜαθηματικών

Υποβολήεργασιών

ΗΕπιστημονικήΕπιτροπήτου33ουΠανελληνίουσυνεδρίουΜαθηματικήςτηςΕΜΕ προσκαλεί γιατην κατάθεσηεμπεριστατωμένωνεισηγήσεωνμεστόχοτηνευρεία ανταλλαγή απόψεων,ώστεναβελτιώσειτηνενημέρωσηκαιναενισχύσειτηδιάθεσητης ελληνικής μαθηματικήςκοινότηταςναμετέχειισότιμαστιςδιεθνείςδιεργασίεςκαι ναπαρεμβαίνειέγκαιρα και πειστικάστηνελληνική εκπαίδευση, στηνκοινωνία και στηνπολιτεία.

ΗΕπιστημονικήΕπιτροπήθαδέχεταιεργασίεςγιακρίση έωςτις 16Σεπτεμβρίου2016,
στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση


Οι εργασίες θα κριθούνανώνυμα από δύο κριτές, μέλη τηςεπιστημονικήςεπιτροπήςτου συνεδρίου.Οδηγίεςγιατησυγγραφήτωνεργασιών

Ταπρακτικάτουσυνεδρίουθα εκδοθούν μεηλεκτρονική στοιχειοθεσίατων κειμένων πουθα υποβληθούν.Γιατην ομοιομορφίακαικαλήποιότητατης έκδοσης,απαιτείται νατηρηθούν τα παρακάτω:

1.Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10σελίδες.
2.ΗεκτύπωσηθαείναισεσελίδαΑ4μεπεριθώρια4εκ.δεξιάκαιαριστερά,5.3εκ.πάνω και κάτω.Το κείμενοθα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτόςτου τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

3.Η πρώτη σελίδατης εργασίας θα περιέχει κατάσειρά:
Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο μεγράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
Μια κενήγραμμή.
Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
Τοόνοματουσυγγραφέαμεκινητότηλέφωνο,πλήρηδιεύθυνσηκαιηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους12.
Δύο κενές γραμμές.
Περίληψητηςεργασίας(σταΕλληνικάκαισταΑγγλικά),πουδενυπερβαίνειτις15
γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
Θα ακολουθεί το κυρίωςκείμενο, γραμμένο με γράμματαμεγέθους 12.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφίαθαπρέπειναείναισαφής καικατάτοδυνατόννααναφέρεταισελίδακαι έκδοση. Αντιστρόφως, γιακάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θαπρέπειναυπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.

4.Ηεργασίαθαείναι γραμμένησεεπεξεργασίακειμένουWordforWindows.Οι γραμματοσειρές που θαχρησιμοποιηθούν να είναι TimesNewRomanGreek.

5.Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σεξεχωριστά αρχεία.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Πλατανιάς Χανίων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΓΗΣ
4,5&6 Νοεμβρίου2016


Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025

Ο Πρόεδροςτης Οργανωτικής Επιτροπής
Νικόλαος Αλεξανδρής
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Πρόεδροςτης Επιστημονικής Επιτροπής
ΑπόστολοςΜπουρνέτας
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !