Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης - συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών, που είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας και αποσπασμένων εκπαιδευτικών

🕔12/08/2016 13:38
Καρδίτσας

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καρδίτσας

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01, ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που υπηρετούν οργανικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, για τον οποιοδήποτε λόγο, να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης - συμπλήρωσης ωραρίου στην οποία θα αναγράφουν τις προτιμήσεις τους, μέχρι είκοσι (20) σχολεία.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !