Πρόσκληση για διάθεση εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόλου

🕔01/10/2016 12:38
Μαγνησίας

«Πρόσκληση για διάθεση εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόλου»

Βόλος, 30/09/2016

κ α λ ο ύ μ ε

όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017:

1) στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

2) στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας

και που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, να υποβάλουν αίτηση για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόλου μέχρι και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις προτίμησης θα κατατεθούν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (αυτοπροσώπως, με fax ή με e-mail). Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, καθώς και πίνακα μορίων μετάθεσης των αιτουμένων εκπαιδευτικών.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !