Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

🕔12/07/2016 08:54
Καστοριάς

Κοινοποιούμε την αρ. 112154/Η2/8-7-2016 Υ.Α. με θέμα "Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018" (ΑΔΑ: 60ΜΓ4653ΠΣ-ΨΘ3).

Μαζί με την πρόσκληση επισυνάπτουμε και την αίτηση.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !