Πρόσκληση εκπαιδευτικών της Π.Ε. Καρδίτσας για κάλυψη λειτουργικών κενών σε Τμήματα Ένταξης, σχολικού έτους 2016-2017

🕔26/08/2016 10:54
Καρδίτσας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ - Τ.Ε.) καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δομές Γενικής Αγωγής και αιτούνται απόσπαση σε Τμήματα Ένταξης, οι οποίοι διαθέτουν τα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β΄/7-12-2015) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά των Τ.Ε. των Δημοτικών Σχολείων του συνημμένου πίνακα, από Παρασκευή 26/08/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 29/08/2016 και ώρα 14:00΄.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΕ Τ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !