Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :713/18-01-2016

🕔18/01/2016 12:00
Ε.Μ.Π Θέσεις Εργασίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας
με δυνατότητα ανανέωσης για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων και παραδοσιακών χορών στο για το έτος 2016,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας»,
Κ.Α.65/2062 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΜΠ, Καθ. Δ. Παπαντώνη.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 08/02/2016
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !