«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»

🕔23/11/2015 14:12
Βοιωτίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ ΕΙ

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.ΥΣ.Π.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετη) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Εκπαίδευσης από 23.11.2015 μέχρι και 25.11.2015.

Το Πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !