Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Υπευθύνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και κενής θέσης Τεχνικού Υπευθύνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης

🕔18/08/2016 14:24
Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Υπευθύνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και κενής θέσης Τεχνικού Υπευθύνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Σεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βεβαίωση Εκπαιδευτικής και Διδακτικής Υπηρεσίας

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !