Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αιγίου Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

🕔04/09/2016 01:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης /τριας Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αιγίου Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !