Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού

🕔05/10/2016 16:06
Ιόνιο Παν/μιο
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους (σφραγισμένες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Iωάννου Θεοτόκη 72) έως και τις 17/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !