Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

🕔07/03/2016 16:36
ΑΣΟΕΕ Πρυτανεία
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΝΠΔΔ με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 μέχρι Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, να υποβάλλουν στο ΟΠΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !