Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 6/ήμερη εκδρομή στην Ιταλία

🕔10/11/2016 10:50
Καστοριάς

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας αναφέρουμε τα εξής:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !