Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες, μέλη ΔΕΠ και υπαλλήλους του ΕΜΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

🕔14/10/2015 11:24
Ε.Μ.Π Θέσεις Εργασίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,με δυνατότητα ανανέωσης για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε /τριες , μέλη ΔΕΠ και υπαλλήλους του ΕΜΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας», Κ.Α. 65/2062 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΜΠ, Καθ. Δ. Παπαντώνη.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 03/11/2015
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !