Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ16

🕔24/09/2015 18:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ16

«Πρόσληψη εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων».

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 , 140915/Δ6/9-9-2015 , 141848/Δ6/11-09- 2015, 145050/Δ6/16-09-2015 και 147649/Δ6/21-9-2015 εγγράφων μας , σας ενημερώνουμε επιπλέον για την έκδοση της παρακάτω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !