Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως υπό προϋποθέσεις

🕔29/12/2015 10:06
Καρδίτσας

Από τη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της αρ. υπ’αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υπουργικής Απόφασης, καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !