Πρόσκληση αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων σχολικού έτους 2016-2017

🕔12/07/2016 13:04
Μαγνησίας

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

ΒΟΛΟΣ, 12-07-2016

Μέσα σε διάστημα 7 ημερών και συγκεκριμένα από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 28 ειδικοτήτων να καταθέσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Η πρόσκληση αφορά τους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης φέτος και για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Σημειώνεται ότι : α) Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. β) Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια(κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Στη ΔΔΕ Μαγνησίας προσέρχονται μόνο

α) Όσοι εκπαιδευτικοί εγγράφονται για πρώτη φορά ως αναπληρωτές και χρειάζεται να γίνει επικύρωση των στοιχείων τους (κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο)

β) Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το σχ. έτος 2012-2013 και μετά (κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο)

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση από το σχ. έτος 2012-2013 και μετά και χρειάζεται να προσκομίσουν νέα έγγραφα και δικαιολογητικά για τυχόν αλλαγή των υπαρχόντων στοιχείων τους

Όσοι υποψήφιοι αναπληρωτές αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτά αφορούν τις αιτήσεις αναπληρωτών 2016-2017.


ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 8.00-13.30 στον 6ο όροφο
Ταχ. Δ/νση: Χείρωνος και Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου
Τ.Κ. 38221

e-mail :mail@dide.mag.sch.gr

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !