Προς κατάργηση η Π.Ν.Π. με τη φυλάκιση καταληψιών

🕔31/03/2016 15:08

Στις καταργούμενες διατάξεις περιλαμβάνεται και η κατάργηση του ν.28112000 (Α΄ 62), με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο “Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Η Πράξη αυτή όριζε ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 του Συντάγματος, την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να λειτουργήσουν κανονικά τα δημόσια σχολεία, των οποίων η λειτουργία παρεμποδίζεται παράνομα λόγω απρόβλεπτων καταλήψεων σχολικών κτιρίων. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε:

Άρθρο μονό

Όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 45

Καταργούμενες Διατάξεις

  1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου
  2. Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62) καταργείται.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !