Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

🕔04/02/2016 13:40
Φλώρινας

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Φλώρινας

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση , που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και την 12-2-2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !