Προκήρυξη Μεταπτυχιακού στις «Επιστήμες της Αγωγής»

🕔18/05/2016 00:00
specialeducation

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ.

Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2016, στις εξής κατευθύνσεις:

  • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις)
  • Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακ. έτος 2016-2017 και δεν θα δεχθεί εισακτέους)
  • Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and Communication (σαράντα πέντε θέσεις)

- Η προκήρυξη και η αίτηση είναι διαθέσιμες εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !