Προγραμματίζοντας διαδοχικές ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις του κινητού-ρομπότ Thymio (7η Δραστηριότητα )

🕔16/08/2016 22:02
Για το κινητό-ρομπότ Thymio, θα περίμενε κανείς ότι τα περιβάλλοντα προγραμματισμού VPL («Οπτικός προγραμματισμός») και του BLOCKLY θα υποστήριζαν μια εντολή του τύπου { Προχώρα μπροστά } όπως ισχύει για τα αντικείμενα – sprites τα οποία κινούνται στην οθόνη του υπολογιστή μας [..]
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !