"Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον"

🕔04/10/2016 13:49
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Προγράμματα − Σχολικά εγχειρίδια Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» C.Mytaloulis Το εγχειρίδιο Γαλλικής Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση: ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο (18ος-21ος αι.) Τόμος Β΄.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !