Πρόγραμμα για την ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

🕔11/10/2016 16:47
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τομέα Παιδείας, γνωστοποιεί την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» μετά από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γεώργιου Ιωαννίδη. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.800.000,00 € και δικαιούχοι είναι τα Πανεπιστήμια: Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο και Θεσσαλίας. Στους στόχους της εν λόγω Πράξης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης των νηπίων Ρομά, της παραμονής και της συστηματικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο με σκοπό την πρόοδό τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ για όσους έχουν εγκαταλείψει το σχολείο επιδιώκεται η επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στόχοι παρουσιάζονται αναλυτικά στις δράσεις του προγράμματος. Σημειώνουμε ότι το Έργο με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» υλοποιείται με κύριο δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ο οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της Πράξης και συμπράττοντες φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Ο κάθε φορέας θα υλοποιήσει τα υποέργα στα οποία είναι υπεύθυνος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών παρέμβασης και προσαρμόζοντας…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !