Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

🕔30/05/2016 15:25

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017» η εγκύκλιος

Η αίτηση για το Ολοήμερο Δημοτικό σε μορφή pdf

Η για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο σε μορφή pdf

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !