Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές

🕔24/06/2016 11:42

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές

Οι προκαταρκτικές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε υποψήφιος θα απασχολείται τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής:

α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία.
β) Τη δεύτερη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης).
γ) Την τρίτη ημέρα, θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο με τις ημέρες και τα κέντρα παρουσίασης των υποψηφίων

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !