«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης Μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της Ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ΑΠ3» (MIS 453706) Του επ «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020″

🕔04/02/2016 10:24
2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με το «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης Μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της Ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ΑΠ3» (MIS 453706) Του επ «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», του 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !