Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε.

🕔11/04/2016 15:26
newsedu

Η Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της νέους αποφοίτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης στα πλαίσια του Graduate Management Trainee Program.

Περιοχή:

Μαλαμάτα
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !